Amirro s.r.o.

AMIRRO s.r.o.

Amirro, s. r. o. bylo založeno v r. 1992, od této doby se zabýváme opracováním plochého skla a výrobou zrcadel. V současnosti jsme největším producentem interiérových zrcadel v České republice. Mezi naše odběratele patří DIY řetězce a přes 400 maloobchodních prodejen.
Patříme mezi přední evropské výrobce, 70% našich produktů exportujeme do Německa, Rakouska, Anglie, Dánska, Holandska a Ruska.
Naše výrobky jsou vhodné jako vybavení firemních interiérů, domácností, koupelen a v neposlední řadě mohou sloužit k dekorativním účelům.

Operačn program EU

Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců firmy Amirro s.r.o.
Reg. č.:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005315
V období od 1. května 2017 do dubna 2019 probíhá v rámci projektu Další vzdělávání zaměstnanců firmy Amirro s.r.o. proškolení zaměstnanců v oblasti obecného IT.
Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 527 789 Kč.